Sandra preko 69 u Splitu

Nakon Zimskog bacačkog prvenstva Hrvatske, u Splitu je Sandra Perković u ponedjeljak 5. ožujka hitnula disk na daljinu 69.13. Očito su uvjeti bili bolji nego 2 dana ranije kad se najbolja hrvatska bacačica žalila na uvjete, a jedino malo žalimo što Sandra nije imala nikakvu konkurenciju. Da barem jest, jer ako baca blizu 70 metara…