Dvije Sandre

Koliko god bio svjestan da je ovo web stranica jednog velikog i uspješnog atletskog kluba, koliko god sam htio u jednoj priči napisati poneku o Riju, o Hanžeku, o Mladosti, o Sandri… toliko me zapravo spoj Rio-Sandra podsjetio da su nam u Riju, svaka u svojem okružju i svaka na svojim Igrama, veselje, ali i…